Umowa kredytu hipotecznego – Sąd wydał wyrok w którym unieważnił w całości umowę kredytu oraz zasądził od Getin banku kwotę 

Sąd wydał wyrok w którym unieważnił w całości umowę kredytu oraz zasądził od Getin Banku kwotę na podstawie umowy kredytu hipotecznego.

To jest jedna z najwyższych zasądzonych kwot do zwrotu – 1.175.056,87 zł.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2022 roku w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym po zamknięciu rozprawy na podstawie art. 15 zzs² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, p. 1842, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2 (Dz.U. 2020 poz. 875) sprawy z powództwa przeciwko Getin Noble Bank spółka akcyjna z siedzibą w Warszawle o zapłatę i ustalenie.

Prawnik Online – portal frankowy

Radca Piotr Kaczmarek