Projekty dokumentów

Niniejsza usługa ma zastosowanie w każdej sytuacji gdy Klient oczekuje wyręczenia w czynnościach związanych z własciwym sporządzeniem dokumentu bądz wypełnieniem formularza urzędowego, a w szczególnosci:

  • umowy cywilnoprawne
  • wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • protokoły i uchwały zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy ( zapewniajac udział notariusza)
  • protokoły i uchwały zgromadzenia właścicieli lokali (z udziałem notariusza)
  • regulaminy zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
  • umowy związane ze świadczeniem pracy
  • regulaminy przewidziane przez prawo pracy


  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl