Analiza prawna i porada prawna on-line

Usługa porady prawne on-line umożliwia uzyskanie przez Internet szybkiej, a przy tym aktualnej opinii bądz analizy prawnej w zakresie przedstawionych zagadnień, która ułatwi podjęcie optymalnych decyzji zwiazanych z bieżacą działalnością Klienta.

Prawnik OnLine:zwroty "porady prawne" i "pomoc prawna" powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie w problemach związanych z prawem. Nie mogą być traktowane na równi z poradami prawnymi udzielanymi przez powołane do tego jednostki i instytucje.


  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl