Założenie spółki w Polsce

W ramach tej usługi, świadczymy pomoc prawną przy rozpoczynaniu działalnosci gospodarczej przez przedsiebiorcę lub osobę fizyczną w Polsce. Usługa obejmuje rejestrację spółki oraz pomoc przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalnosci gospodarczej, a w szczególnosci:

 • sporządzenie projektu umowy (aktu założycielskiego, statutu) spółki
 • przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • zgłoszenie spółki do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego
 • odebranie stosownych wypisów, zaświadczeń i decyzji
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy na prowadzenie rachunkowości spółki
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy najmu powierzchni biurowej lub siedziby spółki
 • pomoc i doradztwo przy zawarciu umowy bankowej
 • zmiana umowy spółki

Założenie spółki w krajach Unii Europejskiej

Usługa ta obejmuje pomoc przy zakładaniu spółek oraz przy załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z rozpoczęciem działalnosci gospodarczej w jednym z krajów Unii Europejskiej:

W ramach tej usługi wnikliwie analizujemy wymagany zakres zmian umowy (aktu założycielskiego, statutu) spólki, w zakresie czynności takich, jak:

 • sporządzenie wszelkich zmian umowy spółki (aktu założycielskiego, statutu)
 • udział z głosem doradczym w Kancelarii Notarialnej
 • przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sadowego
 • aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Statystycznym
 • inne czynności związane ze zmianą umowy spółki


  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl