Rejestracja Spółek na Cyprze

Współpracujemy z renomowaną Cypryjską kancelarią, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalną obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa. Kancelaria istnieje na rynku już od 1951 roku i od tego czasu przeprowadziła rejestrację setek podmiotów. Praktykowana przez nas forma działalności na Cyprze opiera się na następującym schemacie. Współpracująca spółka cypryjska na podstawie oświadczeń przyszłych wspólników (wspólnika) rejestrowanego podmiotu staje się nominee. Spółka rejestruje nowy podmiot stając się jednocześnie powiernikiem (Trustee) udziałów. Wspólnicy otrzymują oświadczenie o powierzonych udziałach. W dokumentach rejestrowych występuje jeden stuprocentowy udziałowiec czyli spółka nominee, natomiast każdy ze wspólników może zbyć swój udział, oczywiście pod warunkiem powiadomienia nominee. W praktyce jest to przeniesienie powiernictwa na nowego udziałowca. Jak łatwo zauważyć tego typu współpraca oznacza konieczność obdarzenia podmiotu nominee dużym zaufaniem. Dlatego właśnie współpracujemy z kancelarią i spółką o znakomitej renomie i bardzo długim doświadczeniu. Długa lista referencji oraz powszechnie szanowani ludzie stojący na ich czele dają gwarancję, że zainwestowany kapitał będzie bezpieczny.

Oczywiście nasze usługi nie kończą się na rejestracji podmiotu. Prócz tego zapewniamy w pełni profesjonalne wsparcie przy prowadzeniu księgowości, rozliczeniach z urzędem podatkowym, prowadzeniu kont firmowych, prowadzeniu biura i sekretariatu z lokalnym adresem i wszystkich koniecznych czynnościach.

Rejestracja spółki na Cyprze wymaga zgłoszenia do rejestru handlowego, zawierającego przede wszystkim nazwę spółki, opis działalności, miejsce jej wykonywania, dane dotyczące wspólników, warunki oraz datę rozpoczęcia działalności.

Do rejestracji spółki wymagane są statut spółki, umowa o rejestracji spółki w rejestrze wraz z podpisem uwierzytelnionym oraz dowód wniesienia opłaty.

Dozwolona jest dowolna forma działalności za wyjątkiem bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych, chyba że spółka wystąpi o specjalne zezwolenie.

Dokumenty spółki sporządza się w języku greckim lub angielskim.

Siedziba firmy musi znajdować się na Cyprze.

Firma spółki nie może być obraźliwa lub sugerować działalności sprzecznej z prawem. W trakcie rejestracji nazwa spółki jest weryfikowana w urzędzie rejestrowym co może potrwać do miesiąca. Jeśli proponowana nazwa jest taka sama lub podobna do nazwy już istniejącej, konieczne jest ponowne złożenie wniosku i dodatkowy czas oczekiwania. Nazwa spółki może być określona w języku greckim albo w jakimkolwiek innym języku korzystającym z alfabetu łacińskiego, pod warunkiem dostarczenia do Rejestru Handlowego tłumaczenia na język angielski bądź grecki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oznaczana jest skrótem ltd. lub słowem limited.

Właściciel spółki ujawniany jest wyłącznie Bankowi Centralnemu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami musi zachować tę informacje w tajemnicy.

Bank Centralny musi również wyrazić zgodę na rejestrację podmiotu którego jednoosobowym właścicielem jest zagraniczna firma lub osoba fizyczna.

Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością stworzono korzystne warunki dot. rejestracji, podatków czy audytu. Przed uzyskaniem zezwolenia Banku Centralnego Cypru na działalność w takiej formie każdy udziałowiec jest obowiązany przedłożyć referencje wystawione przez bank kraju miejsca zamieszkania. Zgłoszenie do Banku Centralnego powinno zawierać nazwę spółki zatwierdzoną przez kierownika rejestru spółek, wysokość kapitału założycielskiego spółki, minimalnie – 5.000 EURO, cel i zakres działalności spółki, imię i nazwisko, zawód, adres miejsca zamieszkania oraz narodowość każdego z udziałowców, wysokość udziałów każdego ze wspólników, wyciąg z KRS jeżeli udziałowcem jest osoba prawna, dane dotyczące członków zarządu i sekretarza spółki (nie jest wymagany status cypryjskiego rezydenta w stosunku do tych osób), zobowiązanie wspólników do pokrycia udziałów. Zezwolenie uzyskuje się z reguły w przeciągu kilku dni i następnie należy je przedłożyć wraz z aktem założycielskim i statutem kierownikowi Rejestru Spółek. Rejestracja spółki trwa około jednego miesiąca.

Spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora – może nim być zarówno osoba fizyczna jak i prawna, nie będąca rezydentem cypryjskim. Ponadto należy mianować sekretarza spółki, który powinien być rezydentem Cypru.

Dozwolonymi rodzajami udziałów są zarejestrowane udziały z wartością nominalną, udziały uprzywilejowane, udziału podlegające wykupieniu, udziały z prawem lub bez prawa głosu. Natomiast udziały na okaziciela nie są dozwolone na Cyprze.

Informacje ogólne:

Cypr stał się rajem inwestycyjnym dla zagranicznych podmiotów z uwagi na jeden z najbardziej liberalnych systemów podatkowych. W maju 2004 roku wszelkie ograniczenia dotyczące zakładania spółek na Cyprze, w tym także wymagania dotyczące minimalnego wkładu inwestycyjnego, przestały obowiązywać.

System prawny Cypru oparty jest na modelu anglosaskim, zatem przy wszelkich czynnościach prawnych zachowywana jest zgodność z prawem angielskim. W ciągu ostatnich 10 lat Cypr odnotował znaczny wzrost ekonomiczny, co przejawiło się m.in. w ustabilizowaniu i umocnieniu waluty. Obecnie obowiązującą walutą na Cyprze jest EURO.

W związku z tym, iż Cypr jest członkiem Unii Europejskiej, nie wystepują żadne ograniczenia dotyczące wymiany handlowej ze spółką offshore.

Językami urzędowymi są grecki, angielski i turecki. Angielski jest powszechnie używanym językiem przede wszystkim w sektorach handlowym i rządowym.

1 stycznia 2008 EURO zastąpiło funt cypryjski. Wymiany dokonano po kursie 1 = 0,585274. Od 1 lutego 2008 na Cyprze można płacić wyłącznie w Euro.

Opodatkowanie

Zyski cypryjskich spółek opodatkowane są stawką 10%.

Spółki są zobowiązane do składania corocznego finansowego sprawozdania władzom podatkowym, tj. Cyprus Taxation Authority oraz Centralnemu Bankowi Cypryjskiemu.

Podatek CIT na Cyprze

Obecnie Cypr posiada najniższą w całej UE stawkę CIT (Irlandia 12.5%). Jednym z warunków akcesji Cypru do UE była zmiana niektórych przepisów podatkowych. Dzięki podwyższeniu podatku CIT z 4.25% na 10% wraz z Tax Act No. 118(I) w 2002 roku Cypr został wykreślony z czarnej listy OECD, zawierającej kraje stosujące „nieuczciwą konkurencję podatkową”. Mimo to szereg dodatkowych uregulowań w praktyce wprowadziło liczne udogodnienia dla firm Offshore. Niestety system podatkowy Cypru stał się przez to mniej przejrzysty.

Zyski wypracowane przez firmę poza granicami Cypru przez firmę będącą rezydentem Cypru są całkowicie zwolnione z podatku. Podobnym zwolnieniem objęte są dywidendy.

Prawa autorskie, licencje

W wypadku sprzedaży licencji i praw autorskich których posiadaczem jest podmiot Cypryjski poza granice Cypru, zysk nie jest opodatkowany.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

Cypr jest stroną umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z następującymi 26 krajami:

Kanadą, Chinami, Czechami, Słowacją, Danią, Egiptem, Francją, Niemcami, Grecją, Węgrami, Indiami, Irlandią, Włochami, Kuwejtem, Maltą, Norwegią, Polską, Rumunią, Rosją (ze wszystkimi byłymi republikami należącymi do ZSRR oprócz Kazachstanu), Szwecją, Syrią, Wielką Brytanią, USA i Jugosławią.

Podstawa prawna

Cyprus Income Tax Laws

Income Tax Act No. 118(I) of 2002

Campanies Law, Cap. 113 (z poprawkami).


  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl