Windykacja należności

W chwili obecnej jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się kancelarii windykacyjnych na terenie wielkopolski, posiadającymi biura w Poznaniu i w Gnieźnie. Dzięki wypracowanym przez lata procedurom oraz rozbudowanym systemom informatycznym wspomagającym windykację możemy skutecznie działać na terenie całego kraju. Kancelaria współpracuje z czołowymi firmami windykacyjnymi. Nasza kadra to doświadczony zespół pracujący w nowocześnie wyposażonej kancelarii. Prowadzimy zarówno windykację przesądową, jak też windykację sądową w oparciu o własny zintegrowany system informatyczny.
Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie windykacji należności na rzecz największych podmiotów w branży transportowej, spedycyjnej, dystrybucji energii elektrycznej i gazu, dystrybucyjnych i produkcyjnych. Aktualnie kancelaria obsługuje m.in. największego przewoźnika kolejowego w kraju oraz największego operatora systemu dystrybucji gazu ziemnego składając ponad 16.000 pozwów miesięcznie. Skala ta jest możliwa do osiągnięcia dzięki użyciu autorskiego systemu informatycznego dzięki któremu większość procedur i przepływu dokumentów odbywa się w sposób elektroniczny. Tym samym nasi klienci uzyskują najszybszą usługę w Polsce w zakresie windykacji sądowej, a prowadzona przez kancelarię windykacja przesądowa charakteryzuje się wysoką skutecznością.
Nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie windykacji roszczeń pozwoliło na opracowanie modeli współpracy dostosowywanych każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta uwzględniając specyfikę działalności oraz strukturę firmy. Jednocześnie z dbałości o czas naszych klientów umożliwiamy korzystanie z naszych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stworzonego przez nas systemu internetowego. Stoimy na stanowisku, iż zlecenie zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa podmiotowi zewnętrznemu na zasadzie outsourcingu jest w chwili obecnej jedną z najefektywniejszych strategii zarządzania zarówno w sensie ekonomicznym jak też prawnym. Korzyści płynące z przyjęcia takiego modelu współpracy to przede wszystkim:

 • ograniczenie działań windykacyjnych klienta do bieżącej kontroli aktualnego stanu toczących się postępowań
 • dbałość o szczegóły formalne na każdym etapie windykacji dające gwarancję, iż sprawy trafiające do sądu zakończą się szybko i skutecznie
 • uproszczenie oraz przyspieszenie czynności związanych z prowadzeniem sprawy windykacyjnej
 • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem własnego zespołu windykacyjnego
 • zwiększona skuteczności odzyskiwania należności

Nasza skuteczność wynika przede wszystkim z położenia nacisku na jak najszersze spektrum podejmowanych działań na etapie postępowania przedegzekucyjnego, które zakresem czynności obejmuje:

 • bieżący monitoring prowadzonych postępowań pod kątem terminowości podejmowanych czynności
 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków dobrowolnej spłaty należności
 • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego
 • sporządzanie bieżących raportów stanu prowadzonej windykacji
 • ustalenie pełnego zakresu informacji o dłużniku niezbędnych do skutecznego dochodzenia należności
 • przygotowanie projektu ugody z dłużnikiem

oraz skutkuje ograniczeniem kosztów związanych z dochodzeniem należności na drodze postępowania sądowego. Dzięki naszej strukturze organizacyjnej posiadamy możliwości podjęcia obsługi podmiotów działających w sektorze publicznym, które funkcjonują w oparciu o umowy zawierane z klientami indywidualnymi. Stworzony przez nas system informatyczny pozwala na budowanie rozległych baz danych dotyczących dłużników, bieżące raportowanie, oraz całodobowy dostęp do systemu za pośrednictwem Internetu, w sposób gwarantujący spełnienie wymogów ustawy o ochronie danych osobowych. Naszym atutem jest także to, iż posiadamy możliwości dostosowania naszego systemu do wszelkich potrzeb klienta.


  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl