Kilka slów o nas

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek jest firmą prawniczą, ukierunkowaną na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych. Działa na rynku od 2003 roku. Posiada oddziały w Poznaniu i w Gnieźnie

Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej działalności operacyjnej firm (w tym wspieramy tworzenie oferty i dokumentacji produktowej, kontraktów biznesowych z kontrahentami, umów o finansowanie), a także ich wewnętrznej organizacji i ładu korporacyjnego. Nasza podstawowa oferta obejmuje prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, finansów, prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, nieruchomości oraz sporów sądowych. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi także w wąskich, specjalistycznych dziedzinach prawa, jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową pomoc prawną również Klientom o specyficznym, niszowym profilu działalności i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

Naszą specjalnoscią jest rownież windykacja należności, zapewniająca naszym Klientom zaspokojenie ich wierzytelności posiadanych wobec podmiotów, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań płatniczych. Dochodzenie i windykacja należności zawsze poprzedzana jest szczegółowym rozpoznaniem każdego zlecenia oraz sporządzeniem planu działania, co ma na celu przeciwdziałanie czynnościom dłużników prowadzącym do opóznienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec wierzycieli.

Skupiamy wysokiej klasy specjalistów. Założyciel kancelarii specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie nieruchomości (w tym w zagadnieniach związanych z audytem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, negocjowaniem umów najmu i dzierżawy), prawie budowlanym, prawie pracy. Od 1999 r. pracował w kancelariach prawniczych obsługując przedsiębiorstwa, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Nasi współpracownicy to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i zasobom możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną zarówno Klientom polskim jak i zagranicznym, w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Sukces w naszych relacjach z Klientami opieramy przede wszystkim na pełnym zrozumieniu specyfiki ich działalności, celów i potrzeb biznesowych. Pozwala to na aktywne uczestniczenie prawników w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych, już na wstępnym etapie, a nie tylko dokonywanie ich oceny z pozycji zewnętrznego doradcy.

Kierując się zasadą proaktywnej, skierowanej na potrzeby biznesowe obsługi prawnej, zadbaliśmy o współpracę z doradcami podatkowymi, a także firmami windykacyjnymi.

W naszej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem świadczonych usług oraz zasadą zapewnienia Klientom pełnego komfortu w świadomym i swobodnym realizowaniu swoich celów biznesowych.

Nasza oferta jest zawsze zindywidualizowana, dostosowana do potrzeb poszczególnych Klientów. Dlatego nasze usługi wyceniamy z uwzględnieniem specyfiki danego zlecenia, tak aby struktura wynagrodzenia była adekwatna do rzeczywistego zaangażowania prawników i dawała Klientowi możliwość odpowiedniego zaplanowania budżetu i monitorowania wydatków. Poza określaniem wynagrodzenia na podstawie systemu stawek godzinowych za pracę naszych prawników (wynagrodzenie stanowi wówczas iloczyn czasu efektywnie przepracowanego przez prawnika i jego stawki godzinowej), gotowi jesteśmy do ustalania ryczałtowego wynagrodzenia za dany projekt lub zlecenie, wynagrodzenia maksymalnego. Stałym Klientom oferujemy dodatkowo upusty oraz stawki uśrednione (tzw. „blended rate”) w odniesieniu do standardowych godzinowych stawek wynagrodzenia.
Każdorazowo przy wyliczeniu wynagrodzenia według stawek godzinowych przedstawiamy Klientowi zestawienie czasu pracy poszczególnych prawników wraz z krótkim opisem wykonanych czynności.

Nasi prawnicy


Nasi ludzie przyczyniają się do sukcesu naszych Klientów, a zatem także i naszej firmy. Dlatego tak dużą wagę przykładamy do doboru współpracowników. W celu maksymalizacji efektywności świadczonych usług, nasz zespół składa się z doświadczonych prawników, posiadających uprawnienia zawodowe (radców prawnych i adwokatów) oraz młodszych prawników pracujących pod ich nadzorem. Ponadto, w przypadku projektów wymagających wąskiej specjalizacji prawniczej, zapraszamy do współpracy specjalistów z danej dziedziny.

Zespół prawników naszej kancelarii, zajmujący się obsługą projektów dotyczących nieruchomości, posiada doświadczenie we wszystkich najistotniejszych aspektach tego typu transakcji, obejmujące nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, najem, dzierżawę, leasing, kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych, dotyczących wszystkich rodzajów nieruchomości, począwszy od analizy prawnej, poprzez uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem nieruchomości, po zawieranie umów z wykonawcami oraz negocjacje z potencjalnymi klientami – odbiorcami końcowymi.

Kancelaria uczestniczy w negocjacjach i zawieraniu umów dotyczących nieruchomości będących własnością zarówno osób fizycznych, jak i prawnych oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw reprywatyzacyjnych.

Specjalizujemy się w szczególności w:

  • audycie prawnym nieruchomości
  • obsłudze prawnej inwestycji związanych z budową budynków handlowych, mieszkalnych, biurowych i przemysłowych
  • negocjowaniu umów związanych z wykorzystaniem nieruchomości, w tym umów najmu obiektów komercyjnych
  • prowadzeniu postępowań zmierzających do odzyskania lub stwierdzenia posiadania tytułu prawnego do nieruchomości

Misja naszej kancelarii

"Ignorantia iuris nocet"
Celem naszej firmy jest uświadomienie naszym obecnym i przyszłym klientom, że profesjonalna obsługa prawna to nie źródło dodatkowych kosztów, a dodatkowy zysk i bepieczeństwo finansowe.
  Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kaczmarek ul. Szamarzewskiego 23/5 60-514 Poznan biuro@radcakaczmarek.pl